• 11/02

  Advies revalidatieteam leidend bij verstrekking hulpmiddelen

  De overgang van revalidatiecentrum naar huis verloopt voortaan soepeler dankzij het Normenkader Hulpmiddelen. Hierin is vastgelegd dat het advies van het revalidatieteam voortaan leidend is bij de verstrekking van hulpmiddelen. Dat is goed nieuws voor de honderdduizend mensen die jaarlijks onder behandeling staan van een revalidatiearts. Om na een revalidatiebehandeling thuis en in hun eigen omgeving te kunnen functioneren zijn passende hulpmiddelen en woningaanpassingen onmisbaar. [...]

  Lees meer

 • 30/01

  Partijen optimaliseren het verstrekkingsproces van armondersteuningen en robotarmen met steun van ZonMw

  Het verstrekkingsproces van complexe hulpmiddelen kent veel knelpunten die grote gevolgen hebben voor mensen met beperkingen. Recent kreeg deze problematiek ook veel media-aandacht. Van armondersteuningen en robotarmen weten we bijvoorbeeld dat er beperkte ruimte is voor training en nazorg, en er weinig informatie over de hulpmiddelen beschikbaar is. Daarnaast weten we dat een groep mensen geen hulpmiddel heeft terwijl zij er wel baat bij kunnen hebben. [...]

  Lees meer

 • 24/12

  Revalidatiesector richt Stichting Revalidatie Impact op

  Op vrijdag 20 december jl hebben Klaartje Spijkers op voordracht van de Patiëntenfederatie, Martijn Klem op voordracht van Revalidatie Nederland en Hans Rietman op voordracht van de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen de Stichting Revalidatie Impact opgericht. Ze willen hiermee gezamenlijk de medisch specialistische revalidatiezorg in Nederland verder verbeteren. [...]

  Lees meer

 • 20/12

  Commentaarfase Richtlijn Lumbosacraal Radiculair Syndroom

  Op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN) is de richtlijn ‘Lumbosacraal Radiculair Syndroom (LRS)’ ontwikkeld. Prof.dr. R.J.E.M. Smeets heeft, namens de VRA, deelgenomen in de werkgroep die de richtlijn heeft opgesteld. [...]

  Lees meer

 • 19/12

  Commentaarfase Kwaliteitsstandaard arm- en beenprothesen

  In november 2018 is in opdracht van het Ministerie van VWS, directie GMT, het Platform Prothesen opgericht. Er is een tripartite samengesteld platform opgericht, bestaande uit afgevaardigden van primair betrokken (koepel)organisaties: patiëntenverenigingen, zorgaanbieders en beroepsgroepen, leveranciers, zorgverzekeraars. De VRA is in dit platform vertegenwoordigd in de personen van Michael Brouwers en Bert Kap. [...]

  Lees meer